It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)


Provest Entreprenør AS er kåret til Gaselle-bedrift

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger. Hvert år kårer Dagens Næringsliv norske fylker og landets mest vellykkede gaseller.

Kriterier for Gaselle-bedrifter:
  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million kroner første år
  • Positivt samlet driftsreultat
  • Unngått negativ vekst
  • Vært aksjeselskap

G. M. Brydesvei 5

General Krohgs vei 13

Bruerveien 55

Sognshøy 14

Kataloghus – P8

Kataloghus – P7

Vardeveien 15

Kataloghus – P6

Kataloghus – P5

Niels Carlsens gate 17

Kurveien 3

Kataloghus – P4

Kataloghus – P3

Kataloghus – P2

Kataloghus – P1

Engertunet 9

Ing. Hoels vei 19

Homansvei 2

Østrevei 24

Solbergveien 31

Meiselen 11

Anthon Wallesvei 16

Willy Thoresensvei 9

Ekebergveien 16

Kolleveien 17

Skogstien 15

Vardeveien 42

Ottesvei 24

Ottesvei 34

Vegabergveien 55

Vendla 16A

Månesigden 20

Wilhelmsbakken 1

Elle terrasse 2