It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)


Provest Entreprenør AS gikk konkurs 30. juni 2020

Selskapet ble startet i januar 2013 og oppførte mer enn 20 eksklusive boliger og var ansvarlig for flere store renoveringsarbeider. Navnet videreføres i Provest AS, Provest Eiendom AS og Provest Anlegg AS.

Vårstigen 8 – 2019/2020

Bruerveien 55 – 2019

G. M. Brydesvei 5 – 2019

General Krohgs vei 13 – 2018/2019

Kurveien 3 – 2017/2018

Sognshøy 14 – 2018

Vardeveien 15 – 2018

Ing. Hoels vei 19 – 2017/2018

Engertunet 9 – 2017/2018

Niels Carlsens gate 17 – 2018

Homansvei 2 – 2017

Anthon Wallesvei 16 – 2016/2017

Solbergveien 31 – 2016/2017

Kolleveien 17 – 2015/2017

Østrevei 24 – 2016/2017

Meiselen 11 – 2016

Ekebergveien 16 – 2015/2016

Skogstien 15 – 2015

Vegabergveien 55 – 2014/2015

Vardeveien 42 – 2014/2015

Willy Thoresensvei 9 – 2014/2015

Ottesvei 34 – 2014/2015

Ottesvei 24 – 2013/2014

Kataloghus – P1

Kataloghus – P2

Kataloghus – P3

Kataloghus – P4

Kataloghus – P5

Kataloghus – P6

Kataloghus – P7

Kataloghus – P8