It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)


Vegabergveien 55

Et lite team reiste over og startet arbeidet på en enebolig i Stavanger i januar 2015 og som vi ser av bildene gikk det raskt unna! Huset ble overlevert 15. oktober 2015.