It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)


Anthon Wallesvei 16

Tomannsbolig over tre plan i Sandvika. Prosjektet er tegnet av arkitektkontoret Crux Arkitekter AS. Byggestart 2. mai 2016,  innflytningsklart i august 2017.