It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)


Bregnefaret 27

Funkisbolig i Bregnefaret 27 på Langhus. Tegnet og prosjektledet av Thomas Pedersen Liverød, satt opp av Follohus AS i 2009.