It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)


Bregnefaret 45

Funkisbolig i Bregnefaret 45 på Langhus. Tegnet av Thomas Pedersen Liverød og oppført av Follohus AS i 2009.