It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)


Hallagerbakken 21

Fire boenheteregnet i Hallagerbakken 21 i Oslo. Tegnet av N1 Arkitekter med Thomas Pedersen Liverød som tiltakshaver. Oppført av Solid Entreprenør i perioden mars 2007 – mai 2008.