It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)


Månesigden 20

Lekkert funkishus i Sandvika –  tegnet av Kdesign ved Kenneth Ubøe Storbaaten. Detaljprosjektering er utført av Provest AS ved Thomas P. Liverød med støtte fra prosjekterende i Xella og rådgivende ingeniør (RIB) fra Finseth Rådgivende Ingeniører AS samt Provests underleverandører – Rørleggertjenesten Spydeberg, Spydeberg Elektro og Ski Bygg Ventilasjon.