It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)


Østrevei 24

Enebolig med underjordisk garasje på Nesøya, integrert i terrenget. Tegnet av Boxs Arkitektstudio AS og bygget i perioden mai 2016 – februar 2017.