It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)


Wilhelmsbakken 1

Privat prosjekt. Funkishus med stor takterrasse, ferdigstilt sommeren 2008. Eneboligen har sokkelleilighet og er oppført i tre med liggende panel. Baksiden er av sprøytebetong. Huset er tegnet av Arne Gjøen og omprosjektert av Thomas Pedersen Liverød.